zde se nacházíte:
Úvod > Kontakty

Kontakty

doc. MUDr. Libor Streit, PhD.

plastický chirurg

Klinika plastické a estetické chirurgie
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Berkova 34, 612 00 Brno

Možnost konzultace nebo objednání do ambulanci:
tel +420 735 743 817
info@obrnalicnihonervu.cz

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, část studia absolvoval na Burgundské univerzitě ve francouzském Dijonu. Promoval v roce 2008. Je autorem nebo spoluautorem řady českých a mezinárodních publikací.

Zasadil se o rozšíření spektra operací při obrně lícního nervu a v roce 2014 provedl na Klinice plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně v ČR první reanimaci obličeje technikou sesunu spánkového svalu.

 

Stáže v zahraničí:

2014 CHU Caen, Francie

Stáž zaměřená na rekonstrukční operace při obrně lícního nervu a tzv. reanimaci u dr. Labbého v Caen (CHU Caen) - stipendium Francouzské vlády.

 

Přednášky:

STREIT, Libor, T. KUBEK, Z. DVOŘÁK, J. VESELÝ. Obnova úsměvu u nemocných s obrnou lícního nervu technikou sesunu spánkového svalu. XXV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Brno, 14. 9. 2017 - 16. 9. 2017. ISBN: 978-80-906205-6-8.

 

STREIT, Libor a M. PACIOREK, T. KUBEK, Z. DVOŘÁK, L. PLÍSKA A M. BORTLÍČEK. Lengthening Tempovalis Myoplasty for Facial Paralysis Reanimation. XI. International Congress on Plastic Surgery. 7. – 9. června 2017. Brno. Sborník abstrakt, s. 40. ISBN 978-80-88112-06-8. Číst dále

 

STREIT, Libor, M. ČENTÍKOVÁ, M. PACIOREK a I. CHMELOVÁ. Reanimace paretického obličeje technikou sesunu temporálního svalu a následná rehabilitační léčba. XXVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny 19. - 20. května 2017. Luhačovice.

 

STREIT, Libor a M. PACIOREK. Reanimace paretického obličeje technikou sesunu temporálního svalu.  30. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD.  Clarion Congress Hotel Praha 23. – 26. 11. 2016.

 

STREIT, Libor a M. PACIOREK. Reanimace obličeje u parézy n. facialis. VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI, 2. - 4. 11. 2016, Plzeň. Sborník abstrakt, s 73. ISBN 978-80-87562-61-1.

 

Praxe v ČR:

2008 – 2009 Klinika traumatologie Úrazové nemocnice v Brně

2009 – 2010 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno

2010 – 2016  Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny

2014 atestace v oboru plastická chirurgie

2016 – 2017 Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava, zástupce primáře

od 9/2017 Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny

 

Členství:

Česká lékařská společnost JEP

Česká společnost plastické chirurgie

IPRAS (Mezinárodní společnost plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie)